top of page

Konstrummet Falken

2014-15 Sundsvall, Sweden

 

Projektet drivs av Samuel Andersson och Olof Ahlström där Resurscentrum Konst är finansiär och fastighetsbolaget Mitthem är mottagare och medfinansiär av projektet.

 

”Konstrummet Falken” bygger på en idé om personnära konst i området Bruksgatan/Gillebergsgatan i Skönsberg, Sundsvall. Var bör konsten befinna sig i ett bostadsområde för att så många boende som möjligt ska kunna ta del av den? Var är navet? Vi har valt att fokusera på tvättstugan i området. Fylla den mötesplatsen med konstnärligt innehåll. Transformera den till något mera än bara en vänthall. Skapa ytterligare en funktion. Skapa ett mervärde.

 

www.facebook.com/konstrummetfalken

Getbergschule

2012-17 Maria Lankowitz, Österrike

 

"Två österrikiska konstnärer, Joachim Keller och Stephan Hafner och två svenska konstnärer, Olof Ahlström och Herman Lohe har arbetat utifrån ett konstnärligt förhållningssätt med det specifikt unika i våra respektive regioner, Höga Kusten, Sverige och Steiermark, Österrike och med det som förenar våra delar av världen.

 

Projektet visades 2015 på Länsmuseet Murberget i Härnösand och kommer att visas sommaren 2017 på Galleri Arcade i Mödling, Österrike."

Ur Volym 2015

The Blue Waters

2012 Palanga, Litauen

 

"The aim of the project “The Blue Waters” is to look at the Sea as a part of historical context of contemporary culture. 

 

The aims of the participants of this project are to express this cultural significance of seas and great waters in their own way, to foster intercultural dialog, to remember and rethink links amongst cultures and nations of the Baltic and the Black seas.  Also, to reveal value of the waters in human attitude, to share their thoughts about known and unknown distances and depths in external and inner sense."

 

Lithuanian Artists Association

ÆØÅ

2010 Klæbu, Norge"Tiltaket hadde sitt utspring i interregprosjektet - ProMidNord- som i hovedsak gikk ut på å styrke og utvikle Midt-Norden.

8 regioner samarbeidet på flere områder hvor disse var delt inn i 5 hovedgrupper. Et arrangement for hovedgruppe billedkunst og kunsthåndverk ble bestemt lagt til Sør Trøndelag.

 

Et prosjekt som består av ”Æ”-utstilling, ”Ø”-workshop og ”Å”-formidling med 3 deltagere fra Finland, 2 fra Sverige og 3 fra Norge."

 

www.seminarplassen.com

To Landscape

2009-2011 Wien - Västernorrland

 

"Juni 2009: Ett möte mellan norrländska och österrikiska konstnärer i det västernorrländska landskapet. 

Februari 2010: Resultatet av det första mötet visas på Örnsköldsviks Museum i utställningen, To Landscape.

September 2010: Konstnärerna möts igen. Denna gång i Wien, Österrike. Under två veckor arbetar konstnärerna i samma lokaler.

Januari 2011: Resultatet av det andra mötet visades på Universität fur angewandte Kunst Wien."

 

Svenska ambassaden i Wien

Universität für angewandte Kunst Wien

Lägdaprojektet HANGAR

2007 Tibnorhallarna, Sundsvall

 

Projektledare för HANGAR 2007.

 

"Konstnärsföreningen Lägdas initiativ att bjuda in 26 konstnärer med norrlandsanknytning till utställningen Hangar i Sundsvall är någonting av roligaste och mest intressanta som hänt i det lokala kulturlivet på länge. I stället för att konsten pådyvlas uppifrån har konstnärerna själva tagit initiativet för att nå ut. Och resultatet är en mäktig utställning där konstnär efter konstnär träder fram och ger avtryck. Vem visste att det finns så många intressanta och spännande konstnärskap i Norrland? Utställningen är en ren glädjekick."

 

Ur Volym 2007

bottom of page